İstanbul Sahipsiz Değil

MO : "Yapılar tüm uyarılara rağmen yükseldi."

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesinde, İstanbul sur dışındatarihi semt Kazlıçeşme’de yapılmakta olan yüksek katlı yapılar SultanahmetCamii minareleri arasında görünmeye başlayınca kamuoyuna gündemine oturmuş venasıl yapılabildiği tartışılmaya başlanmıştır. İBB Başkanı Sayın Dr. Kadir Topbaş, Dünya Mirasıİstanbul’un tarihi surları dışında ve etkilenme bölgesi sınırında yer alan buyapıların yükselmeden önce siluete olumsuz etkileyeceğinin öngörülemediğiniifade etmiştir. Hâlbuki plan geleceği planlamak ve olasılıkları öngörmektir.Katılımcılığı esas almayan planlama süreci sonucu hazırlanan plan İBB PlanlamaMüdürlüğünce bugünkü yaşanan sakınca aslında öngörülmüş ve sakıncaları raporadökerek üst ölçekli planların beklenmesi talep edilmiştir. Bu rapor İBBMeclisince dikte alınmadığı gibi, onay makamınca da dikkate alınmamıştır. Mimarlar Odası 04.02.2010 tarihinde ilki, 27.08.2010tarihinde ise ikinci raporu ile ilgili kurumları bilgilendirerek uyarı göreviniyerine getirmişse de, dikkate alınmamış ve inşaat ruhsatı verilmiştir. UNESCO tarafında da geçmişte Dünya mirası İstanbul’un siluetini olumsuz etkileyeceği öngörülen yapılar için uyarılmış ve siluetin önemi vurgulanmıştır. Tüm uyarılara rağmen yapımına izin verilen yapılar yükselmeye başladıktan sonra ancak yapıların olumsuz etkileri gündemeoturmuştur. Mimarlar Odası olarak basın ve müellif dışında yedi kuruma dağıttığımız raporları ekte bilgilerinize sunarız.

Sami Yılmaztürk
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

Bu site sivil inisiyatifle kurulmuştur. Herhangi bir tüzel kişiliği yoktur.
Gökdelenler yıkılana kadar yayında kalacaktır.

platforma destek öneri ve irtibat için
ePosta: Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.